ΦΕΚ 1844/Β/07.05.2021

  • 10 Μαΐου 2021

Απόφ. 135/9/15.04.2021

Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με κωδικό ΚΤ4-02 και τίτλο «Μελέτη Β’ Φάσης Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας».(6)

Επιστροφή