ΦΕΚ 246/Δ/11.05.2021

  • 12 Μαΐου 2021

Απόφ. 88806

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2951/163649/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (πρώην Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας)» (Α.Α.Π. 240). (1)

Επιστροφή