ΦΕΚ 1898/Β/12.05.2021

  • 12 Μαΐου 2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 9050/Α325

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3255). (1)

Επιστροφή