ΦΕΚ 1923/Β/13.05.2021

  • 14 Μαΐου 2021

Απόφ. 15005 οικ. Φ.700.9

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους. (1)

Επιστροφή