ΦΕΚ 3545/Β/03.08.2021

  • 03 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885

Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) .(1)

Επιστροφή