ΦΕΚ 3544/Β/03.08.2021

  • 03 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017). (1)

Επιστροφή