ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 03 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 266617

Αναγνώριση κοινόχρηστης αγροτικής οδού ωςπροϋφιστάμενης του έτους 1923 στη θέση «Μονόλια» Τοπικής Κοινότητας Πεσσάδας, Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς.(1)

Επιστροφή