ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 04 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» (Β΄347). (1)

Επιστροφή