ΦΕΚ 3572/Β/04.08.2021

  • 04 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016. (1)

Επιστροφή