ΦΕΚ 1472/Β/13.04.2021

  • 16 Απριλίου 2021

Απόφ. Α. 1079

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. (4)

Επιστροφή