ΦΕΚ 92/Δ/03.03.2021

  • 04 Μαρτίου 2021

Απόφ. Π.Δ.11-2-21

Επανέγκριση των ορίων και των όρων και περιoορισμών δόμησης του παραδοσιακού οικισμού «Πλάκα» της Τοπικής Κοινότητας Μήλου του Δήμου Μήλου (Ν. Κυκλάδων). (1)

Επιστροφή