ΦΕΚ 92/Δ/03.03.2021

  • 04 Μαρτίου 2021

Απόφ. 56322

Έγκριση χρήσης γης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, σε αγροτεμάχια που παραχωρούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό από τoν Δήμο Αγιάς στη ΔΕΥΑ Αγιάς.(2)

Επιστροφή