ΦΕΚ 134/Α/31.07.2021

  • 31 Ιουλίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή