ΦΕΚ 59/Β/14.01.2021

  • 14 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2859

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν της υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, νυκτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το μόνιμο, με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου, με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου προσωπικό καθώς και τους Ειδικούς Συμβούλους - Ειδικούς Συνεργάτες Δήμου Γλυφάδας για το έτος 2021.(1)

Επιστροφή