ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 3122.1-Τ76/3851/2021

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης - Επέκτασης Λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων».(1)

Επιστροφή