ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 798

Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.(2)

Επιστροφή