ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 349/03-11-2020

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των περιβαλλοντικών πάρκων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. (7)

Επιστροφή