ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/3893/2021

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αγαθονησίου».(2)

Επιστροφή