ΦΕΚ 340/Δ/23.10.2017

  • 07 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 13964/179378

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία "SOVEL A.E." στη θέση "Τσιγγέλι" Πλατάνου, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.(1)

Επιστροφή