ΦΕΚ 77/Β/15.01.2021

  • 15 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2359

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.(1)

Επιστροφή