ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2647

Τροποποίηση - Διόρθωση της υπ’ αρ. 230551/04-12-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κιλελέρ.(3)

Επιστροφή