ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 9152

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.(4)

Επιστροφή