ΦΕΚ 26/Α/19.02.2021

  • 20 Φεβρουαρίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4778

Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.(1)

Επιστροφή