ΦΕΚ 31/Α/28.02.2021

  • 28 Φεβρουαρίου 2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4781

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή