ΦΕΚ 40/Α/16.03.2021

  • 16 Μαρτίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή