ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021

  • 17 Φεβρουαρίου 2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή