ΦΕΚ 17/Α/05.02.2021

  • 06 Φεβρουαρίου 2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4772

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή