ΦΕΚ 44/Α/26.03.2021

  • 26 Μαρτίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787

Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή