ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/20.10.2017

  • 07 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/359794/34991/3801

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου που βρίσκεται στο συνοικισμό «Κουμάν Ρέμα» της Τ.Κ. Μηλίνας, του Δήμου Νοτ. Πηλίου Ν.Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωαν. Μπουρμπούλια.(2)

Επιστροφή