ΦΕΚ 5163/Β/23.11.2020

  • 24 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 868317

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή