ΦΕΚ 780/Δ/25.11.2020

  • 25 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/106700/4652

Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή «Τρουμπάρι» Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής). (1)

Επιστροφή