ΦΕΚ 773/Δ/24.11.2020

  • 25 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ164α/634804/62547/41652/4230/1249

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (ΚΜ IV 136 Οικοδομών Ρόδου), επί της οδού Αγησάνδρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για αρχαιολογικούς σκοπούς.(1)

Επιστροφή