ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017. (5)

Επιστροφή