ΦΕΚ 5238/Β/26.11.2020

  • 26 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/72427/1772

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως προς την αποτύπωση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του αγωγού, σύμφωνα με τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» καθώς και τη σύσταση δουλείας για την τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.(1)

Επιστροφή