ΦΕΚ 344/Δ/23.10.2017

  • 08 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 13962/179363

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Τουριστικός Λιμένας» Καμένα Βούρλα, Δήμου Μώλου - Καμένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας.(1)

Επιστροφή