ΦΕΚ 781/Δ/26.11.2020

  • 27 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 17502

Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 2.384,00 τ.μ. στη θέση «Ανατολική Κορφή-Ερείπια», εντός του μόνιμου καταφυγίου άγριας Ζωής «Κεστενέ Νταγ» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας.(2)

Επιστροφή