ΦΕΚ 5254/Β/28.11.2020

  • 28 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967

Ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) της διεξαγωγής για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας και του δημόσιου μεταλλείου Λουτσίου και ρύθμιση λοιπών θεμάτων δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.(1)

Επιστροφή