ΦΕΚ 343/Δ/23.10.2017

  • 08 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 14302/183405

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίαςστη θέση «Λιμνονάρι», Δήμου Σκοπέλου, Π.Ε. Μαγνησίας.(1)

Επιστροφή