ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 136901 ΕΞ 2020

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή