ΦΕΚ 5301/Β/02.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 136902 ΕΞ 2020

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.(2)

Επιστροφή