ΦΕΚ 5297/Β/02.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 25594 /Α325

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020 που εκδηλώθηκε ως συνεπακόλουθο του σεισμού της ίδιας ημέρας, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή