ΦΕΚ 5291/Β/01.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230

Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).(1)

Επιστροφή