ΦΕΚ 5289/Β/01.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 115/10

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας - Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».(2)

Επιστροφή