ΦΕΚ 342/Δ/08.11.2017

  • 08 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 1540

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Πανόρμου - Ρουμελή Αχλαδέ - Σιριπιδιανών και Μελιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου.(2)

Επιστροφή