ΦΕΚ 5289/Β/01.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 33501 ΕΞ 2020

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του Υπουργείου Οικονομικών.(1)

Επιστροφή