ΦΕΚ 789/Δ/03.12.2020

  • 03 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/74420/1842

Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με κωδικό GR 2440006 και ονομασία τόπου «Όρος Καλλίδρομο» των Δήμων Καμένων Βούρλων, Λαμίας και Αμφίκλειας - Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.(1)

Επιστροφή