ΦΕΚ 786/Δ/03.12.2020

  • 03 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 16659

Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΛΙΜΑΝΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» της Τ.Κ. Νέων Κερδυλλίων, Δήμου Αμφίπολης, της Π.Ε. Σερρών. (1)

Επιστροφή