ΦΕΚ 5326/Β/03.12.2020

  • 03 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 248092/3993

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας», στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.(1)

Επιστροφή