ΦΕΚ 5314/Β/03.12.2020

  • 03 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/43049/1082

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.170374/ 13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς την αποτύπωση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του αγωγού, σύμφωνα με τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» καθώς και τη σύσταση δουλείας για την τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών.(1)

Επιστροφή