ΦΕΚ 342/Δ/23.10.2017

  • 08 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 1542

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων Πλακιά. Λευκογείων. Ασώματου - Μαριού - Μύρθιου - Σελλιών- Δαμνονίου και Σούδας του Δήμου Αγίου Βασιλείου.(3)

Επιστροφή